Информативна средба со стручни лица од Основните училишта

Се одржа информативна средба со педагози и психолози од ООУ „Крсте Петков Мисирков“ и „Никола Карев“ на која се разговараше за услугите кои ги нуди центарот и за воспоставување на соработка со цел да им се помогне на децата како директни и индиректни жртви на насилство.