Доделени новогодишни пакетчиња за деца во социјален ризик

Во пресрет на Новогодишните и Божиќните празници во организација на Женска акција и Здружението „Избери нов живот“ во просториите на „Центарот за поддршка на жени за територијата на општините Радовиш и Конче“ Радовиш, беа делени пакетчиња за деца на возраст од 4 до 15 години. Оваа хумана активност е поттикната од дечиња и нивните родители […]

Информативна средба со стручни лица од Основните училишта

Се одржа информативна средба со педагози и психолози од ООУ „Крсте Петков Мисирков“ и „Никола Карев“ на која се разговараше за услугите кои ги нуди центарот и за воспоставување на соработка со цел да им се помогне на децата како директни и индиректни жртви на насилство.

Отварање на Центар за поддршка на жени на територијата на општините Радовиш и Конче

Во рамките на проектот „Достапни и ефикасни, дигитални и социјални услуги на општините Радовиш и Конче“ беше отворен „Центар за поддршка на жени на територијата на општините Радовиш и Конче“. Овој проект има за цел да воспостави нови форми на меѓуопштинска соработка и соработка со невладиниот сектор во полето на социјалната заштита како и нова […]